FELMÉRÉSTŐL A PIACKUTATÁSIG

EREDMÉNYORIENTÁLTAN DOLGOZUNK.

Éppen ezért közreműködéseink kezdetén módszeresen felmérjük a kiindulási helyzetet, hogy a támogatási programjaink hatását is megfelelően értékelni tudjuk.


A SZERVEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓ FELMÉRÉSEK

CÉGSPECIFIKUS HELYZETFELMÉRÉS

Az adott szervezet számára aktuálisan legfontosabb “tűzoltási területek” módszeres megvizsgálása és támogatás a problémák tényleges megoldásában. Jellegáből adódóan ilyenből “nincs két egyforma”, s sokszor az első lépést is jelentheti ez a forma az együttműködés során.

MOTIVÁCIÓS TÉRKÉP

Célja beazonosítani a motiváló tényezőket, melyek többletteljesítmény kifejtésére késztetik az egyes munkatársakat, csoportokat és a teljes szervezetet. Csoport- és szervezeti szinten beazonosítani a “húzóerőket”, “lélekben már felmondott” mártírokat, stb. és képet kapni az elkötelezettségről.

HUMÁN AUDIT

Célja a szervezet humán tevékenységeinek, folyamatainak feltérképezése és átvilágítása a jövőbeni célok eléréséhez szükséges változások elrésésére és támogatására.


MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ FELMÉRÉSEK

360° PROFIL

Teljeskörű visszajelzés a vizsgált személyről a különböző perspektívákból gyűjtött információk alapján: a főnök, a beosztottak, a  kollégák és saját szemszögből értékelve. Értékesítéssel foglalkozó munkatársak esetében még az ügyfelek is bevonhatók ebbe.

PPP PROFIL

Hasznos visszajelzés a vizsgált személyről (pl. vezető, értékesítő, ügyfélkezelő, stb.) az adott munkakörben fontos kompetencia-területeken (pl. konfliktusok kezelése, kommunikációs stílus, empátia, önérvényesítés, önállóság, függetlenség, vezetői hajlam, teljesítmény-orientáltság, stb.)

MUNKATÁRSI ELÉGEDETTSÉG

Célja objektív képet kapni a munkatársak megelégedettségéről a jelenlegi munkájukkal, a vállalat egészével, a szervezeti egységükkel és a munkakörülményeikkel kapcsolatosan. A szervezet fejlesztése érdekében így lehet a szükséges és leghatékonyabb – humán erőforrással kapcsolatos – intézkedéseket végrehajtani.


KÜLSŐ PARTNEREKRE VONATKOZÓ FELMÉRÉSEK

VEVŐI ELÉGEDETTSÉG

Célja objektív képet kapni a vevők megelégedettségéről a szervezet teljesítményével (mit és hogyan nyújt), a személyes eladást megvalósítókkal és kiszolgálókkal kapcsolatosan, valamint értékelni a szervezetet a versenytársakkal összehasonlítva.
A szervezet eladásainak fejlesztése érdekében így lehet a szükséges és leghatékonyabb intézkedéseket végrehajtani. Módszerei: telefonon, postai úton vagy személyes megkereséssel.

BESZÁLLÍTÓI AUDIT

Célja objektív képet kapni a beszállítók kulcsparamétereiről (minőségbiztosítás, alapanyagok, termelés, tárolás-raktározás, csomagolás, szállítás, késztermék, stb.), a kondícióiról és (az össz-)megbízhatóságáról.

VERSENYTÁRS-ELEMZÉS

Célja objektív képet kapni szervezetünk versenyképességéről a többi fontosabb piaci szereplővel összevetve pl. az elérhetőség, a piaci részesedés, a szállítási készség, a termékválaszték és a termékfejlesztés, a termékek támogatása, az árszínvonal (ár-minőség aránya), fietési és szállítási kondíciók, stb. vonatkozásában.