KÉPZÉSEKTŐL A TRÉNINGEKIG

A JÓ KÉPZÉS/TRÉNING REMEK BEFEKTETÉS!

Növekszik a munkatársak tudása, pozitív és tartós viselkedésbeli változást valósít meg és javítja a cég eredményességét. A jó tréningbe való befektetés „izgalmas kulisszatitkairól” örömmel tájékoztatjuk. Munkatársaink több ezer tréningnapot tartottak ügyfeleinknek a hazai piacon. A jó döntéshez kínálnak munkatársaink segítséget közel félszáz különböző témában kínált tréningünkkel.


LEGGYAKORIBB TRÉNINGTÍPUSAINK

PROFESSZIONÁLIS ÉRTÉKESÍTÉS 1-2-3.

(1) A képzés célja:

Az eladásról áttekinthető kép kialakítása
A hatékonyságot növelő készségek fejlesztése
Technika és taktika elsajátítása

A képzés tartalma

* Az aktív eladó (pl. területi képviselő) szerepe

* Az eladás folyamata, az eladó fejlődése

* A kapcsolatfelvétel: bizalomépítés

* A partner megértése: kérdezés és figyelés

* Javaslattétel és hatékony érvelés

* Kifogások és reklamációk kezelése (ármegvédés)

* Döntés felé terelés és együttműködés

* Az eladási lépcső-modell előnyei

* Egyéni akcióterv kidolgozása

(2) A képzés célja:

A professzionális eladó képének kialakítása
Az önálló munkavégzés fejlesztése
A munkaszervezés hatékonyságának erősítése

A képzés tartalma

* Tárgyalások időpontjának egyeztetése

* Tárgyalások előkészítése

* Hatékonyság és munkatervezés az eladásban

* Az eladási platform –  az eladók vezetési eszköze

* Az eladási erőfeszítések iránya

* Professzionális eladás

* Személyes vevőkör-elemzés

* Munkaszervezés jobb időbeosztással

* Egyéni akcióterv kidolgozása

(3) A képzés célja:

A hosszútávú partnerkapcsolatok erősítése
A hatékonyságot növelő készségek fejlesztése
A szinergikus munkavégzés fokozása

A képzés tartalma

* Konfliktusok kezelése – nehéz helyzetek feloldása

* Munka-motivációnk elemzése és erősítése

* A kommunikáció művészete : rejtett üzenetek

* A komplex döntéshozatal eredményes kezelése

* Eladási erőfeszítéseink elemzése

* Az ármegvédés tudománya és módszerei

* Partnerkapcsolataink kézbentartása

* A belső együttműködés személyi korlátai

* Egyéni akcióterv kidolgozása

PROFESSZIONÁLIS VEZETÉS 1-2-3.

(1) A képzés célja:

A vezető feladatával kapcs. felfogás kialakítása
A csoport irányításának elsajátítása
A vezetői eszközök és rendszerek alkalmazása

A képzés tartalma

* A (közép-)vezető szerepe

* Az eredményes vezető felkészültsége, készségei

* Munkatársaink hozzáállása és motiválása

* Irányítás és támogatás az eredmények érdekében

* Vezetési stílusunk és munkatársaink egyénisége

* Különböző irányítási módok hatásossága

* Hatékony csapatmunka biztosítása

* A vezető pályaedzői szerepe

* Egyéni akcióterv kidolgozása

(2) A képzés célja:

A (közép-)vezetők önmenedzselésének erősítése
A csoport irányításának jobb elsajátítása
A vezetői eszközök jobb hasznosítása

A képzés tartalma

* A jó (közép-)vezető jelentősége

* Az eredményes vezető sajátosságai

* Munkatársaink meggyőzése

* A vezetési stílusok eredményessége

* Vezetés különböző helyzetekben

* Hatékony munkaszervezés és időgazdálkodás

* Az eredményes belső együttműködés

* A vezetés mint  projektmenedzsment

* Egyéni akcióterv kidolgozása

(3) A képzés célja:

Az eredményes vezetői felfogás kialakítása
A jobb együttműködés elsajátítása
A vezetői eszközök professzionális alkalmazása

A képzés tartalma

* Közvetítés  a Top-Mgmt.-Munkatársak között

* A vezető feladatai és eredményessége

* Visszajelzések : a kommunikáció művészete

* A vezetőtől függő teljesítményösztönzők

* Munkatársak kiválasztása és továbbfejlesztése

* Konfliktusok kezelése a csoporton belül

* A csoportorientált vezetés

* Belső megbeszélések hatékony megvalósítása

* Egyéni akcióterv kidolgozása

EGYÉNI ÉS CSOPORT-EREDMÉNYESSÉG 1-2-3.

(1-2-3) A képzések célja:

A résztvevők képesek legyenek folyamatosan egymás munkájának támogatására és objektív visszajelzés adására, kérésére és elfogadására a hétköznapi munkatevékenységek során, ezáltal segítve és növelve saját, egymás, és a csoport/szervezet eredményességét.

(1) A képzés tartalma

* Csoportunk/szervezetünk eredményessége (ma, holnap)

* Az eredményességet akadályozó korlátok

* Módszerek: megvalósítás tervezése, az értékelés kidolgozása

* A nyílt interperszonális kommunikáció jelentősége

* A visszajelzések (fog-)adásának gyakorlása

* Az ellentmondások pozitív megközelítése

* A személyközi konfliktusok kezelése

* A hatékony együttműködés irányvonalai és alkalmazása

* Egyéni akcióterv kidolgozása

(2) A képzés tartalma

* Jelenlegi és ideális csoporteredményesség

* Tapasztalatok a csoportos együttműködésben: légkör-felmérés

* A problémák, tünetek és ezek valódi okának megkülönböztetése

* A problémamegoldás folyamata

* Prioritások meghatározása

* A lehetséges megoldások kidolgozása határidőkkel, felelősökkel

* Megoldások elfogadása

* Egyéni változtatások kinyilatkoztatása

* Egyéni akcióterv kidolgozása

(3) A képzés tartalma

* Mely tényezők határozzák meg a munkaszervezetünk  üzleti értékét?

* Operatív és stratégiai, valamint kemény és puha tényezők összefüggése

* Hogyan nyilvánulnak meg egyéni és szervezeti szinten: értékek => viselkedés => eredmények?

* Filmes esettanulmány feldolgozása

* Egyéni és csoport-értékek különbözősége és hasonlósága (pl. barlangi mentés)

* Egyetértés meghatározása és elérése

* Kommunikációs stílusunk avagy a tranzakciós analízis a munkahelyi gyakorlatban

* Munkamódszerbeli változások egyéni és csapatszinten

* Egyéni akcióterv kidolgozása


TOVÁBBI (HALADÓ) TRÉNINGEK

TRÉNINGEK ABC SORRENDBEN

Asszertivitás | Bolti és áruházbeli vezetés/eladás | Coaching típusú vezetővé válás | Együttműködés | Empowerment – Delegálás és felhatalmazás | Értekezletvezetés | Fejlesztő vezető | Hatalom – befolyás – vezetés | Induló vezető | Kommunikáció | Motiváció és vezetés | Orvoslátogatás / Gyógyszerajánlás | Ön- és karriermenedzsment | Problémamegoldás | Projektmenedzsment | Szakemberből vezetővé | Szervizszolgáltatás |Telefonmarketing| Teljesítmény-értékelés | Testbeszéd | Train the Trainer/ Trénerképzés | Ügyfélközpontúság / Call Center | Változáskezelés – változásvezetés | Workshop facilitátor képzés

A konkrét tréningekre vonatkozóan bátran forduljon munkatársainkhoz, hogy részletesebb tájékoztatással és/vagy cégreszabott ajánlatunkkal álljunk rendelkezésére.


SPECIÁLIS HATÁS- (IMPACT) TRÉNINGEK

ELÉRHETŐ TRÉNINGEK

Új vevők megszerzése;
Meglévő vevők megőrzése;
Új termékek bevezetése;
Meglévő termékek piacon tartása

E „harmadik generációs”, a szakma csúcsát jelentő programok sajátossága az, hogy nagyon rövid idő alatt markáns pozitív eredményváltozást jelentenek. Mindez nagyon módszeres fejlesztést jelent az adott program céljának legjobban megfelelő Értékesítői munka szerkezetét végigkövetve.

A program szakaszai: kapcsolatteremtés – cél/horog – tölcsér – kulcsinformációk – szükségleti és vezérérvek – kifogáskezelés – elkötelezettség erősítés – követő tevékenységek – lezárás.

 

KONKRÉT PÉLDA A PROGRAM GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSÁRA

Számos ilyen Hatás- vagy Impact-tréningünk közül egyet példaként kedves partnerünk méltatott az alábbiak szerint:

István Pipó | Industrial Sales & Marketing Manager at Coats Hungary Ltd.: „A Coats Hungary Ltd. nevében ezúton szeretném megköszönni a Partner Plus Projekt Bt. és Bálint Tibor munkáját, melyet a Sales & Marketing területén végzett. Fő projektünk az egyik kollégánk szakmai és önképileg történő fejlesztése volt, mely aktív 3 hónap után az első negyedév végén közel 15%-os forgalom növekedést eredményezett cégünk számára. Ez azért kiemelendő eredmény, mivel az értékesítés nem csak Magyarországra koncentrálódik, hanem érinti Szlovéniát, Horvátországot és Észak-Szerbiát is és pont ezen területeken szerettünk volna hatékonyabbak lenni.  A Coaching-ról annyit, hogy a személyes konzultációkat és a tréning alatt alkalmazott munkamódszereket megfelelőnek tartjuk, – mind személyes, mind tárgyi vonatkozásban. Tibor olyan új elveket, önérvényesítést és munkamódszereket alkalmazott, mely segítette kollégánk üzleti hatékonyságának a növelését és bátrabban, magabiztosabban lép fel a partnerekkel szemben. Még egyszer szeretném megköszönni Tibor profi és szakszerű munkáját ebben a projektünkben.”

Forduljon munkatársainkhoz részletesebb tájékoztatásért és/vagy cégreszabott ajánlatunkért.